Referencje


Zleceniodawca
Zrealizowane zadania

 • Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce.
SANIKOM     

 • Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie.
Gmina Wołczyn     

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec.
Gmina Stara Kamienica    

 • Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Smolnik, gm. Leśna.
Gmina Leśna     

 • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, związanych z utworzeniem przedszkola publicznego z oddziałem żłobkowym w ramach projektu pn. „Krasnoludki – przedszkola bez granic”.
Gmina Zgorzelec     

 • Wybudowanie dodatkowych ekranów akustycznych na linii kolejowej E 30 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec w miejscowości Pieńsk.
PKP POLSKIE LINIE      
KOLEJOWE S.A.     

 • Wypełnienie wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinkach Węgliniec - Zgorzelec i Węgliniec - Bielawa Dolna.
PKP POLSKIE LINIE      
KOLEJOWE S.A.     

 • Budowa trybun na stadionie w Jędrzychowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.
Gmina Zgorzelec     

 • Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012.
Gmina i Miasto       
Nowogrodziec      

 • Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Łomnica, etap I i II.
Karkonoski System      
Wodociągów i Kanalizacji     

 • Odbudowa potoku Bielawka w m. Dłużyna Górna, Strzelno, Bielawa Górna, gmina Pieńsk.
Polremaco     

 • Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012.
Gmina Gryfów Śląski     

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Wrzoski - Chrościna, Karczów, Chrościna - Mechnice, Dąbrowa - Ciepielowice, Sławice oraz w dzielnicach Opola.
Urząd Miasta Opola     

 • Utworzenie Transgranicznego Centrum Kardiologii Interwencyjnej Europa-Miasta Zgorzelec/Goerlitz.
SPZOZ w Zgorzelcu     

 • Wykonanie przewiertu sterowanego pod rzeką Jadkowa i drogą krajową E67.
PWiK "Delfin"     

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Suchy Bór, Kępa, Luboszyce, Biadacz oraz dzielnicach Opola.
Remak S.A.

 • Modernizacja bloków nr 3, 4, 5 i 6 w Elektrowni Turów.
Remak S.A.

 • Budowa sieci wodociągowej w Jagodzinie.
Gmina Węgliniec     

 • Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu.
Gmina Bolesławiec     

 • Budowa obiektów sportowych otwartych Zespołu Szkół Zawodowych im. Emilii Plater w Zgorzelcu.
Starostwo Powiatowe      
w Zgorzelcu     

 • Wykonanie naprawy odcinków kanalizacji przemysłowej na terenie BOT Elektrownia Turów - metodą krakingu statycznego.
Eltur Serwis     

 • Rozbudowa oczyszczalni wód kopalnianych nad potokiem Ślad.
Veolia

 • Dostawa i montaż układu transportowego produktów paleniskowych do obszaru wew. zwałowania Kopalni Węgla Brunatnego Turów S.A. w Bogatyni.
Elektrownia Turów

 • Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych.
Elektrownia Turów

 • Rekultywacja części wyrobiska KWB "Turów" popiołami z Elektrowni Turów w kierunku gospodarczego wykorzystania produktów spalania węgla i odsiarczania spalin do rekultywacji terenów pogórniczych.
Elektrownia Turów

 • Modernizacja pompowni przy osadnikach wstępnych na terenie oczyszczalni ścieków przemysłowych. Zabezpieczenie kolektora "A" przed zrzutami ścieków.
 • Realizacja prac budowlano-montażowych wraz z rozruchem technologicznym oczyszczalni ścieków sanitarnych dla Elektrowni Turów S.A..
 • Modernizacja zewnętrznej sieci wody pitnej i p.poż..
 • Odpopielanie zewnętrzne - odwodnienie hałdy buforowej oraz rejonów wież
  odpopielania III, IV, V.
 • Ścieki przemysłowe - zabudowa zastawek na kolektorach B i D.
 • Urządzenia hydrotechniczne - opomiarowanie poborów wody surowej do Elektrowni Turów.
Elektrownia Turów

 • Zabudowa 5257 mb rozmyć erozyjnych skarp zwałowiska zew. i wew. BOT KWB Turów.
BOT KWB Turów

 • Wykonanie kompleksu zapleczy socjalno-warsztatowych dla oddziału odwodnienia powierzchniowego i przygotowania eksploatacji, oddziału robót wiertniczo-strzałowych oraz oddziału zwałowania wew.
BOT KWB Turów

 • Budowa stacji paliw oraz przebudowa magazynów paliw i smarów na terenie nowej zajezdni ZTiST.
BOT KWB Turów

 • Odwodnienie północno-zachodnich skarp zwałowiska wew. poziom +230/+240.
BOT KWB Turów

 • Modernizacja estakady przenośników TW -1.4 i TW -2.4.
BOT KWB Turów

 • Pompownia T-5 wraz z obiektami towarzyszącymi.
BOT KWB Turów

 • Przebudowa placu autobusowego.
BOT KWB Turów

 • Budowa Zakładowego Ośrodka Przetwarzania Danych na terenie KWB "Turów" S.A. w Bogatyni.
KWB Turów

 • Wykonanie obiektów odwodnienia zwałowiska wew. poziom +230 Etap II.
BOT KWB Turów

 • Budowa kolektora sanitarnego z Turowa I do oczyszczalni ścieków OAU na terenie KWB na terenie KWB "Turów" S.A..
 • Przepompownia ścieków sanitarnych na terenie oddziałów nm-1 i wp KWB "Turów" S.A..
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Warsztatów Naprawczych
  KWB "Turów" S.A..
KWB Turów

 • Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków dyrekcji KWB "Turów" S.A..
KWB Turów

 • Brama wjazdowa nr 1 na teren KWB "Turów" S.A..
KWB Turów

 • Modernizacja i remont budynku nr 14 na potrzey OTPS SG w Lubaniu.
Łużycki Oddział      
Straży Granicznej     

 • Modernizacja hali sportowej Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu.
Łużycki Oddział      
Straży Granicznej     

 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Grabiszyce.
Urząd Miejski w Leśnej     

 • Roboty hydrotechniczne na terenie przeznaczonym do rekultywacji biologicznej.
Wapore     

 • Wykonanie sieci kanalizacyji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej na osiedlu Markocice w Bogatyni.
Gmina Bogatynia     

 • Zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie.
Gmina Bogatynia     

 • Wodociągowa sieć rozdzielcza dla miejscowości Sieniawka - Porajów - Kopaczów.
Gmina Bogatynia     

 • Zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Bogatyni.
Gmina Bogatynia     

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Zgorzelec.
Miasto Zgorzelec     

 • Budowa Budynku Wielorodzinnego Mieszkalnego, zlokalizowanego na terenie Republiki Czeskiej, Liberec - Zeleni Udoli.
Poltes     

 • Kompleksowa realizacja "pod klucz" budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Republiki Czeskiej, w Jabloncu nad Nysą - Horni Prosec.
Poltes     

 • TUROW Power Plant Reconstruction Project: DIRE Building, buildings for control rooms
  of unit 1-6, BCA swichgear building and turbine hall of unit 4-6.
Alstom     

 • Rozbudowa Gimnazjum we wsi Jerzmanki w tym budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem.
Gmina Zgorzelec     

 


  Certyfikaty ISO Wersja polska English version Deutsch version mapa serwisu
© 2007 EGBUD Sp. z o.o.
Aktualizacja: 11.02.2014 
    PBGiE "EGBUD" Sp. z o.o.      ul. Mł. Energetyków 3    59-916 Bogatynia    tel. 075-77-32-406    fax. 075-77-84-558    e-mail: egbud@egbud.pl