Przewierty sterowane

Horyzontalne wiercenia kierunkowe są technologią stosowaną do omijania przeszkód w postaci większych rzek, kanałów i autostrad, często na znaczne odległości. Technologię wbudowania rurociągu tymi metodami można podzielić na trzy etapy pracy:

 • wiercenie pilotowe,
 • rozwiercanie gruntu,
 • wciąganie rurociągu.

Przewierty sterowane

Pierwszy etap to wiercenie otworu pilotowego, który ma za zadanie wytyczyć oś wbudowywanego rurociągu. Otwór ten drążony jest ukośnie w dół pod kątem 11°-20°, a następnie na projektowanej głębokości zmienia się kierunek poziomy. Wykonanie otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt żerdzi wiertniczych, na początku których znajduje się głowica pilotowa z zamontowaną wewnątrz niej płytką sterującą, odchyloną od osi głowicy pod kątem 15%-20%.  W tym etapie możliwe jest sterowanie przewiertem dzięki umieszczonej w głowicy pilotowej sondzie nadawczej. Za pomocą sondy odczytuje się głębokość położenia głowicy oraz kąt nachylenia płytki sterującej względem poziomu. Podczas jednoczesnego wciskania w grunt głowicy pilotowej tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku kiedy głowica jest tylko wciskana w grunt, bez obracania następuje zmiana kierunku przewiertu zależna od położenia płytki sterującej. Wielkość otworu pilotowego uzależniona jest od użytej płytki sterującej oraz średnicy żerdzi wiertniczych.


Kiedy głowica pilotowa osiągnie punkt wyjścia, rozpoczyna się drugi etap prac, czyli poszerzanie otworu pilotowego. Głowicę wymienia się na odpowiedniej wielkości głowicę rozwiercającą. Poszerzenie może być jednokrotne lub wielokrotne. Jednokrotne poszerzenie otworu polega na zamontowaniu bezpośrednio za głowicą rozwiercającą przygotowanego do wciągnięcia rurociągu.

Większość głowic rozwiercających, zwanych rozwiertakami, posiadają specjalny łącznik obrotowy, tzw. krętlik (trzeci etap prac), którego zadaniem jest zapobiec obracania się wciąganego rurociągu. Jeśli rozwiercanie jest wielokrotne, to podczas każdego poszerzenia do rozwiertaka, od strony punktu wyjścia, montowane są żerdzie wiertnicze. Kiedy rozwiertak osiągnie punkt wejścia zostanie zdemontowany, żerdzie są ze sobą łączone, a następnie w punkcie wyjścia montowany jest kolejny rozwiertak o większej średnicy. W trakcie wykonywania tych trzech etapów podawana jest płuczka wiertnicza, która dzięki swym właściwością smarnym, ułatwia zarówno wykonanie otworu pilotowego, poszerzenie go oraz wciągnięcie rurociągu.


Przewiert sterowany może przebiegać między wykopami początkowym i końcowym lub bezpośrednio z powierzchni terenu, po odpowiednim ustawieniu wiertnicy tak, aby wwiercała się w grunt pod odpowiednim kątem.

Zalety stosowania tej metody to:

 • możliwość stosowania w przypadku większości uszkodzeń,
 • duże tempo prac na dzień roboczy do 150m,
 • brak oddziaływań dynamicznych na otoczenie,
 • minimalne uciążliwości dla środowiska; min zapylenie, min hałas,
 • minimalne uciążliwości dla komunikacji miejskiej,
 • minimalne niszczenie powierzchni chodników, ulic,
 • minimalne zakłócenia w funkcjonowaniu miasta,
 • brak konieczności odwadniania wykopów liniowych,
 • małe koszty zajęcia ulic i chodników dla celów budowlanych.

Oferujemy Państwu wykonawstwo horyzontalnych przewiertów kierunkowych przy użyciu najnowocześniejszych maszyn. Z nami ułożysz sieci kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne wg poniższej specyfikacji:

 • materiały - rury PE
 • zakres średnic - do 500 mm
 • max. długość przewiertu - do 200 m

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, szczegółowych informacji na temat zasad współpracy udzielają pracownicy Oddziału Inżynierii Bezwykopowej, tel. 0 515 201 170, fax: 075 77 84 558.

 


  Certyfikaty ISO Wersja polska English version Deutsch version mapa serwisu
© 2007 EGBUD Sp. z o.o.
Aktualizacja: 14.03.2007 
    PBGiE "EGBUD" Sp. z o.o.      ul. Mł. Energetyków 3    59-916 Bogatynia     tel. 075-77-32-406    fax. 075-77-84-558    e-mail: egbud@egbud.pl